กระบะเหล็กกล้า ขนาด 5 ฟุต

ที่ทนทานสําหรับไลฟ์สไตล์ผจญภัย

ที่ดีที่สุดใน 4X4 ระดับเดียวกัน น้ำหนักบรรทุก 620 กก.

นําสิ่งจําเป็นที่ยิ่งใหญ่ติดตัวไปด้วย

ดีที่สุดในชั้น ลากจูง 2,721 กก.

ขุมกําลังที่จะคว้าชัยชนะทุกสุดสัปดาห์

ลากของเล่นของคุณได้อย่างง่าย

พ่วงต่อและไปสํารวจ

พื้นปูกระบะเคลือบกันรอยแบบ Spray-in
ห่วงผูกเชือกรัดสัมภาระ 4 จุด
ความทนทานอยู่ในรายละเอียด