ที่ทนทานสําหรับไลฟ์สไตล์ผจญภัย

นําสิ่งจําเป็นที่ยิ่งใหญ่ติดตัวไปด้วย

ขุมกําลังที่จะคว้าชัยชนะทุกสุดสัปดาห์

พ่วงต่อและไปสํารวจ

พื้นปูกระบะเคลือบกันรอยแบบ Spray-in
ห่วงผูกเชือกรัดสัมภาระ 4 จุด
ความทนทานอยู่ในรายละเอียด